Farma Dětřichov - ventilace v testačních stájích (Tekro, spol. s r.o.)

Ventilační systém - vzduch je do stáje přiváděn ventilačním kanálem, který nasává vzduch přes otvory v obvodové zdi. Vzduch je dále distribuován stropními ventilačními klapkami do jednotlivých sekcí. Odvod vzduchu je prováděn ventilačními šachtami, které jsou vybaveny škrtícími klapkami se servopohony a ventilátory s regulovanými otáčkami. Ventilace je řízena digitálním regulátorem v závislosti na teplotě v sekcích.

17. 5. 2022

Číst více

VENTILÁTOR S KLIKOU na veletrhu Animal Tech 2021

Děkujeme všem odvážným dětem i dospělým, kteří se nebáli a zkusili roztočit náš barevný "VENTILÁTOR S KLIKOU".

10. 9. 2021

Číst více

Ohlédnutí za veletrhem ANIMAL TECH 2021

Děkujeme všem našim partnerům, současným i budoucím zákazníkům za návštěvu na našem stánku. Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli po dvou letech opět na veletrhu potkat. Výstava byla z našeho pohledu úspěšná a věříme, že do budoucna přinese hodně dobrých plodů.

9. 9. 2021

Číst více

Veletrh Animal Tech 2021

Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice na veletrh ANIMAL TECH ve dnech 5. - 8. 9. 2021 na Výstavišti v Brně. Möller, s.r.o. - najdete nás v pavilonu P, stánek 040.

11. 8. 2021

Číst více

Vema Chrudim - Chroustovice

Úprava ventilace na farmě Chroustovice - hala č. 6 (úprava přisávání klapek, úprava šachet)

11. 8. 2021

Číst více

Ventilace v čekárně, dojírně a strojovně - farma Sloupnice

V květnu 2021 byla dokončena dodávka a montáž ventilace v čekárně, dojírně a strojovně na farmě Sloupnice - Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

11. 8. 2021

Číst více

PF 2021

Všem našim zákazníkům a partnerům přejeme klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2021. Merry Christmas and happy new year. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

31. 12. 2020

Číst více

Agro Liboměřice, a. s. - Nové Lhotice

Farma v Nových Lhoticích je nyní koncipována jako soustava dvou ocelových bezsloupových stájí pro dojnice. Za zmínku stojí také sendvičová střecha se zakrytou hřebenovou štěrbinou a osazení stájí vertikálními ventilátory v řadě nad středovým dvouřadem. I čekárna je vybavena ventilátory. Jak komentuje Ing. Jaroslav Černuška z firmy Möller, vyvětrat plně zaroštovanou čekárnu s velkou koncentrací zvířat není jednoduché. Proto jsou výkonné ventilátory nezbytné.

3. 6. 2020

Číst více

ZEVOS a.s. - farma Kunovice

Dodávka a montáž technologie na stavbě farmy Kunovice - SO 02 – odchovna selat – ventilace, doupata, topení

11. 2. 2020

Číst více

PF 2020

Všem našim zákazníkům a partnerům přejeme klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2020.

18. 12. 2019

Číst více