CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012648

Období realizace 1. 1. 2018 - 15. 12. 2018

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Zakládáme si na inovacích a neustále se snažíme naše produkty vyvíjet a modernizovat. Při vývoji spolupracujeme s vysokoškolskými odborníky, s dodavateli zemědělských technologií i s našimi zákazníky, kteří dokáží nové technologie testovat a poskytovat nám cennou zpětnou vazbu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích provedla deset měření koncentrace amoniaku a souvisejících parametrů stájového prostředí fotoakustickým analyzátorem INNOVA pro potřeby dalšího vývoje produktové kategorie ventilace.