Uspořádání ventilace u hal BIOS

Přisávání mezistřešním prostorem - léto

Přisávání mezistřešním prostorem - zima

Přisávání mezistřešním prostorem - ventilační stěna