18.01.2024

Na jeho základě připravíme optimalizovaný návrh FVE včetně případných baterií a doplňkových opatření. Výsledkem je FVE, která kryje vlastní spotřebu v provozu, není zbytečně velká a dosahuje lepší návratnosti. Elektrárnu naprojektujeme, namontujeme a zprovozníme.