30.05.2022

Větrání a skrápění.

Ve společnosti ZEAS Nedakonice jsme realizovali ventilaci v čekárně a skrápění dobytka v přivaděči.

Ventilace i skrápění přispívají ke snížení tepelného stresu u zvířat a zajištění kvality chovného prostředí.