10.09.2021

Děkujeme všem odvážným dětem i dospělým, kteří se nebáli a zkusili roztočit náš barevný "VENTILÁTOR S KLIKOU".

Během čtyř dnů výstavy jsme zjistili, že ventilátor s klikou dokáže vzbudit v různých hlavách různé asociace, a věříme, že jsme se nebavili jen my na stánku, ale také vy všichni, kteří jste si přišli zatočit.

"Bez práce nejsou koláče."
"Kdo netočí klikou s námi, točí proti nám."
"A přece se točí!"
"Čerstvý vzduch, zdravý duch."

 

A na závěr jazykové okénko: Rčení "mít kliku" bylo odvozeno z německého "das Glück haben". Slovo "klika" v tomto případě vzniklo počeštěním německého slova (Glück = štěstí).