11.08.2021

V květnu 2021 byla dokončena dodávka a montáž ventilace v čekárně, dojírně a strojovně na farmě Sloupnice - Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici