Popis produktu

  • energeticky úsporné ovládání transformátorem
  • 8 nebo 12 stupňů výkonu ventilátoru
  • vstupní signál 0-10 V
  • 2 skupiny ventilátorů
  • 0-10 V výstup pro škrticí klapku
  • spínací kontakt pro uzavírací klapku pro druhou skupinu ventilátorů
  • samostatné spínací kontakty pro pomocné vinutí ventilátorů 1. a 2. skupiny
  • vysoká provozní spolehlivost

8 nebo 12stupňové řízení ST8/12 v jednofázovém nebo třífázovém provedení

Vícestupňové řízení ST8/12 je určeno pro signál řídícího napětí 0-10 V. Ventilátory jsou připojeny v 8 stupních, popř. dvě skupiny ventilátorů ve 12 stupních. Pro obě ventilační skupiny je k dispozici jeden spínací kontakt pro pomocné vinutí. Řízení disponuje jedním reléovým kontaktem pro uzavírací klapky 2. skupiny ventilátorů a jedním regulačním napěťovým kontaktem 0-10 V pro škrticí klapky 1. skupiny ventilátorů.
Pomocí jednoho tlačítka lze přepínat mezi ručním a automatickým provozem tak, aby bylo možné manuálně nastavovat stupně ventilace. Po přepnutí hlavního vypínače nebo po obnovení napájení je na několik sekund plné napětí na výstupech ventilátorů. Provozní stavy se zobrazují pomocí LED ukazatele. Lze přednastavit provozní stavy „Minimální ventilace” nebo „Skupinové spínání”.

Určení pro

  • prasata

Soubory ke stažení