Popis produktu

  • Snížení vlhkosti vzduchu ve stáji
  • Zlepšení klimatu u krav, obzvláště v prostoru krmného stolu a ležiště
  • Sušší prostředí ve stáji
  • Nižší akumulace tepla v dojírnách a čekárnách

Provětrávací ventilátory slouží ke zlepšení kvality stájového prostředí a ochlazení zvířat zvýšeným pohybem vzduchu. Krávy produkují při trávení velké množství tepla. Pokud okolní vzduch není schopen toto teplo odvádět, dochází k tepelnému stresu zvířat. Klesá látková výměna v organismu a tím i produkce mléka. Proto potřebují krávy při teplotách nad 22 °C kontinuální pohyb vzduchu. S rostoucí užitkovostí zvířat roste citlivost na tepelný stres a jeho hranice začíná již při nižších teplotách.

Stres z přehřátí u krav začíná při teplotách od 22 °C a při vlhkosti vyšší než 50 %.
Způsobí:
- Menší příjem krmení
- Snížení látkové výměny a užitkovosti, horší zabřezávání
- obranyschopnost organismu
- Vyšší počet buněk v mléce

Určení pro

  • skot