04.08.2022

Čekárna a dojírna jsou prostorem s vysokou tepelnou zátěží zvířat. (Jedna dojnice produkuje až 1.000 W tepla. Čekárna je tedy i v létě vytápěna výkonem srovnatelným s kotlem velkého rodinného domu.) Rozumné technické řešení má tento stresor eliminovat. Jmenuje se LUFTY-MILK.

Dojnice vstupující do prostoru čekárny jsou smáčeny vodními tryskami zavěšenými pod stropem. V době činnosti přihaněče tlačícího dojnice  k dojírně, se smáčení zastaví a spouštějí se ventilátory, které zvířata osoušejí. (Prostě dámy u kadeřníka…) Po přerušení posuvu přihaněče je obnovena funkce smáčení.

Dojírna je vybavena prostorovými ventilátory. Dva směřují nad dojicí stání, jeden nad jámu dojiče. Intenzita proudění je u nich nastavitelná.

Vzduch do dojírny vstupuje z mezistřešního prostoru nad zázemím dojírny. (Střecha z PIR-panelů.) Z dojírny je odsáván ventilátory v příčce mezi čekárnou a dojírnou a proudí do čekárny.