06.06.2022

Pamětní deska v Milevsku - odhalená 29. 5. 2022 - připomíná, že tu Jára Cimrman vynalezl ventilátor. Původní Cimrmanův název "větrudělátor", byl později změněn na ventilátor. Měli ho inspirovat poletující ptáci.

Pomník, který odhalil herec Petr Brukner a místostarosta Milevska Michal Horek, byl v Milevsku instalován právě proto, že v něm roku 1898 při cestě z Prahy do Vídně (a nebo z Vídně do Prahy) velký myslitel a vynálezce dokázal na kámen načrtnout první ventilátor (protože mu v parném létě bylo horko).

Tímto převratným vynálezem se vlastně nechtíc (a možná zcela úmyslně) zasloužil o vybudování nejen milevských Závodů na výrobu vzduchotechnických zařízení, ale celého vzduchotechnického průmyslu v České republice.

Zpráva, že Mistr původně pracoval na projektu "dovnitřtilátoru", akorát se na pauzák podíval z druhé strany a vyšel mu "ventilátor", je pouhý hoax odpůrců Járy Cimrmana.

Zdroj:

https://strakonicky.denik.cz/ctenar-reporter/jara-cimrman-vynalezl-v-milevsku-prvni-ventilator-ted-tu-ma-pomnik-20220529.html

https://www.jcted.cz/65531-pametni-deska-v-milevsku-pripomina-ze-tu-jara-cimrman-vynalezl-ventilator/