13.06.2022

Ventilace na porodnách, ve výkrmu a v jalovárně.

Ventilační systém v Senici na Hané (porodny, výkrm, jalovárny - EROS centrum) je řešen následovně: přívod vzduchu do poroden pomocí ventilačního kanálu (přívodní trubky k hlavám prasnic), ve výkrmu a jalovárně je přívod vzduchu řešen samotížnými klapkami. Vzduch je odváděn ventilační šachtou.