17.05.2022

Ventilační systém.

Vzduch je do stáje přiváděn ventilačním kanálem, který nasává vzduch přes otvory v obvodové zdi. Vzduch je dále distribuován stropními ventilačními klapkami do jednotlivých sekcí. Odvod vzduchu je prováděn ventilačními šachtami, které jsou vybaveny škrtícími klapkami se servopohony a ventilátory s regulovanými otáčkami. Ventilace je řízena digitálním regulátorem v závislosti na teplotě v sekcích.