Popis produktu

  • jednoduchá obsluha
  • přehledný systém
  • komunikace s PC přes sběrnici
  • velká bezpečnost
  • přesné ovládání

DR 2 je pohodlný regulátor s osvědčeným jednoknoflíkovým ovládáním.

V moderním chovu zvířat se kladou vysoké nároky na klimapočítače a na jejich snadné ovládání. DR 2 je kompaktní klimapočítač pro regulaci, kontrolu a řízení ventilačních a topných zařízení ve stájích. Mohou jím být ovládány ventilátory, servopohony a externí regulační zařízení pro větrání, vytápění a chlazení až pro 2 oddělení a jednu chodbu. Průběh teploty regulovaného okruhu lze nastavit pomocí křivky pro topení a ventilaci o max. 10 bodech.

Pro alarm, krmení, vlhčení, osvětlení apod. je k dispozici 6 reléových výstupů. Znázorněné naměřené hodnoty a nastavení parametrů se zobrazují na osvětleném 4 řádkovém LCD displeji (4 x 20 znaků) a na dvou zřetelných červených LED displejích. Pro rychlejší a jednodušší ovládání je k dispozici 10 ovládacích tlačítek. Klimapočítač je také možné připojit pomocí dvoudrátového datového vedení (přes LON sběrnici) k PC. Všechny naměřené
a nastavené hodnoty se pak můžou v PC znázornit, zpracovat, kontrolovat a vytisknout. Pomocí vzdáleného přístupu lze provádět vzdálenou údržbu systému.

Určení pro

  • drůbež

Soubory ke stažení