09.04.2018

 

Každé moderní hospodářství musí udržovat stabilní produkci mléka, aby zůstalo konkurenceschopné. Dojnice, které jsou velmi citlivé na tepelný stres, obvykle dosahují nižší produkce mléka a hůře zabřezávají v horkých obdobích, a tím negativně ovlivňují zisk společnosti.

Ventilátor LARAFAN zabraňuje ztrátám užitkovosti při tepelném stresu u dojnic.

Více informací naleznete zde http://www.moller.cz/doc/ventilatory-larafan