06.08.2018

 

„Ve třech nově vybudovaných věžích se v horkém letním období vyvíjel plyn obtěžující okolní zástavbu. Řešením bylo zastřešení zásobníků a odsávání vzdušniny vysokotlakým ventilátorem do nově vybudovaného filtru vzduchu.“