25.09.2017

Bylo dokončeno provětrávání dojírny, čekárny a strojovny na akci Mespol Medlov, a.s.